Niet verschenen zonder bericht!
No Show! Niet verschenen op afspraak!

Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen te bellen 030-7601301 of te emailen assistente@huisartsdeuithof.nl. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u 1x in het jaar niet verschijnt op spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren.
Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.
Het No Show tarief bedraagt € 25 bij een enkel consult en €50 bij een dubbel consult.
We sturen u een rekening per post of per email. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Toepassingen van deze site
online inschrijven bij onze praktijk
online wijzigingen doorgeven van je gegevens
herhaalrecepten online aanvragen
24/7 - online afspraak maken via onze website
24/7 - online afspraken maken via planl webapp

links
© Campus Uithof Huisartsenpraktijk - Powered by Admino